Ja, dagelijks wordt er hard getraind aan de nekspieren om van het zwieberhoofdje af te komen...